ekomark

STRONA GŁÓWNA PRODUKTY PARTNERZY TECHNOLOGIA AKTUALNOŚCI KONTAKT

ASV

ASV® (Adaptive Support Ventilation®)

 

Tryb ASV® (PCV, PSV, CMV, SIMV) utrzymuje zaprogramowaną przez operatora minimalną wentylację minutową, niezależnie od stopnia aktywności pacjenta. Docelowy wzorzec oddechowy pacjenta (objętość oddechowa oraz częstość oddechów) jest wyliczona za pomocą równania Otis’a, które zakłada, że jeśli

u pasywnego pacjenta optymalny wzorzec oddychania powoduje najmniejszą pracę oddechową to powoduje także, że respirator stosuje najmniejsze ciśnienie wdechowe. Tryb wentylacji ASV® zapewnia strategię ochrony płuc .

ASV® prowadzi pacjenta stosując preferowany wzorzec oddychania i unikając potencjalnie szkodliwych wzorców: szybki i płytki oddech, znacząca wentylacja przestrzeni martwej, nakładanie się oddechów (niezamierzony PEEP) oraz oddechy o bardzo dużej objętości.

Więcej > 
O NAS MISJA KLIENCI REFUNDACJA BEZDECH SENNY SERWIS
Wydawca Ekomark sp. z o.o. 1999 - 2013. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Właścielem praw do materiałów, opisów i informacji zawartych na niniejszej stronie jest Ekomark sp. z o.o. Kopiowanie i publikacja bez zgody właściela zabroniona.