Polityka prywatności i polityka cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI Sp.Z O.O. 

Ekomark sp. z o.o. szanuje i dokłada wszelkich starań, aby umożliwić Użytkownikom niniejszej strony www korzystanie z ich prawa do prywatności i ochron informacji ich dotyczących.

Poniżej znajdują się informacje istotne dla Użytkowników niniejszej strony na temat tego, w jaki sposób są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane informacje o Użytkownichach strony www.ekomark.pl oraz w jaki sposób Ekomark dba o prawidłową ochronę tych danych, stosując odpowiednie rozwiązania organizacyjne oraz technologiczne, zgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

  •  Dane osobowe 

wszystkie dane osobowe gromadzone oraz przechowywane za pośrednictwem strony www.ekomark.pl sa przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną. 

Administratorem Danych Osobowych  

Administratorem Danych Osobowych zebranych za pośrednictwem niniejszej strony jest Ekomark Sp. z. o.o. z siedzibą w Warszawie (01–508), przy ul. ks. Teofila Boguckiego 1A. Telefon: +48 833 17 34, fax: + 48 22 252 3124, e-mail: ekomark2ekomark.pl (www.ekomark.pl). Inspektor Ochrony Danych Osobowych Ekomark: Jan Więcek, adres e–mail:  oraz nr telefonu. 

Cele przetwarzania danych 

Celem przetwarzania danych zebranych za pośrednictwem niniejszej strony jest umożliwienie prawidłowego korzystania ze strony www i jej funkcjonowania oraz nawiązania kontaktu z Ekomark sp. z o.o. droga elektroniczną.

Zbierane dane

Za pośrednictwem niniejszej strony Ekomark zbiera następujące kategorie danych osobowych: imię, nazwisko, telefon, adres e–mail, cookies.

Podstawa prawna przetwarzania

Wchodąc na stronę www.ekomark.pl oraz korzystając z formularza kontaktowego znajdującego się na stronie wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie przez Ekomark wskazanych powyżej danych osobowych. Dane osobowe podawane w formularzu na landing page’u są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

Odbiorcy danych i przekazania danych do państw trzecich

Dane osobowe zebrane za pośrednictwem niniejszej strony mogą zostać przekazane, z zachowaniem wymogów stawianych przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, do dalszego przetwarzania dostawcy usług hostingowych, celem zagwarantowania odpowiedniej jakości usługi. Zebrane dane nie będą udostępniane żadnym podmiotom spoza obszaru Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

Okres przechowywania danych 

Dane zebrane za pośrednictwem niniejszej strony www będą przetwarzane przez okres niezbędny dla wymiany elektronicznej korespondencji..

Prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawienia, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec tego przetwarzania lub przeniesienia tych danych. Ponadto w razie naruszenia bezpieczeństwa danych przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do orgau nadzorczego.

Dobrowolność podania danych i możliwości cofnięcia zgody

Podanie przez Pana/Panią wskazanych powyżej danych osobowych jest dobrowolne jednakżę niezbędne dla możliwości kontaktu droga elektroniczną. Posiada Pan/i możliwość cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych i zażądanie ich usunięcia. 

EkoMark – Polityka plików “cookies”

Niniejsza Polityka dotyczy plików “cookies” i odnosi się do stron internetowych, których operatorem jest EKOMARK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy ks.Teofila Boguckiego 1a, 01-508 Warszawa(zwanych dalej: “stronami internetowymi”).

Czym są pliki “cookies”? Poprzez pliki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. “Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Do czego używamy plików “cookies”? Pliki “cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika. Jakich plików “cookies” używamy? Stosowane są dwa rodzaje plików “cookies” – “sesyjne” oraz “stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). “Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików “cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki “cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności. Czy pliki “cookies” zawierają dane osobowe Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików “cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika.

Kontakt

Adres: ks.Teofila Boguckiego 1a, 01-508 Warszawa

Telefon: 22 833 17 34

Mail: ekomark@ekomark.pl, serwis@ekomark.pl

Fax: 22 252 31 24

 

YouTube

LinkedIn

Facebook

Polityka prywatności