Oferta handlowa

W naszej ofercie znajduje się szerokie spektrum aparatury oddechowej dla szpitalnych oddziałów intensywnej terapii, anestezjologii, oddziałów ratunkowych i neonatologicznych.

Informacje o cenach i warunkach zakupu poszczególnych urządzeń i akcesoriów dostępne są w Biurze Handlowym Ekomark Sp. z o. o..

ASV® (Adaptive Support Ventilation®)

Tryb ASV® (PCV, PSV, CMV, SIMV) utrzymuje zaprogramowaną przez operatora minimalną wentylację minutową, niezależnie od stopnia aktywności pacjenta. Docelowy wzorzec oddechowy pacjenta (objętość oddechowa oraz częstość oddechów) jest wyliczona za pomocą równania Otis’a, które zakłada, że jeśli u pasywnego pacjenta optymalny wzorzec oddychania powoduje najmniejszą pracę oddechową to powoduje także, że respirator stosuje najmniejsze ciśnienie wdechowe. Tryb wentylacji ASV® zapewnia strategię ochrony płuc .

ASV® prowadzi pacjenta stosując preferowany wzorzec oddychania i unikając potencjalnie szkodliwych wzorców: szybki i płytki oddech, znacząca wentylacja przestrzeni martwej, nakładanie się oddechów (niezamierzony PEEP) oraz oddechy o bardzo dużej objętości.

INTELLiVENT ®-ASV ®

INTELLiVENT®-ASV® to technologia, która zmniejsza obciążenia z tytułu rutynowych zadań w wentylacji mechanicznej, jakie musi wykonać lekarz, nie zastępując jego wiedzy i doświadczenia i nie zwalnia z odpowiedzialności za decyzje dotyczące terapii.

Respirator zmienia parametry wentylacyjne na podstawie analizy pulsoksymetrii i kapnometrii z modułów wewnętrznych aparatu w oparciu o zasadę otwartych płuc i tabele ARDSnet.

Technologia INTELLiVENT®-ASV® w zamkniętej pętli (DCBB), zastosowana w respiratorze ułatwia i skraca terapię wentylacyjną pacjenta. System inteligentnej wentylacji robi więcej niż tylko utrzymanie zadanych parametrów, wykonuje również korekty parametrów (MinVol, PEEP, FiO2) w zależności od zmieniającego się stanu pacjenta.

Poprzez elastyczność pracy i reagowanie na zmiany stanu pacjenta, maszyna przyczynia się do zmniejszenia ilości alarmów – daje to lekarzowi więcej czasu na inne procedury przez co zapewnia większe bezpieczeństwo pozostałych pacjentów na oddziale.

IntelliSync+

Monitorowanie synchronizacji pacjenta z respiratorem. Znaczące asynchronie pacjenta z respiratorem występują u ponad 25% wszystkich pacjentów wentylowanych mechanicznie1 i powodują zwiększoną pracą oddechową2, wydłużony czas wentylacji1 oraz wzrost śmiertelności3. Wdechowe wysiłki pacjenta mogą wystąpić podczas przepływu ujemnego i pozostać niezauważone przez konwencjonalne wyzwalacze, co powoduje opóźnione wyzwolenie oddechu, opóźnione cykle lub nieudane próby wdechowe.

Dlatego powstał Intellisync+. Technologia ta przejmuje rolę eksperta aby zidentyfikować wysiłek pacjenta, zastępując w ten sposób ręczne ustawienia triggera wdechowego i wydechowego. Ciągła synchronizacja oddechu pacjenta z respiratorem w czasie rzeczywistym Nowa technologia IntelliSync+ analizuje kształt krzywej co najmniej 100 razy na sekundę. Pozwala to niezwłocznie wykryć wysiłek pacjenta i zainicjować wdech i wydech w czasie rzeczywistym (Rys. 2). IntelliSync+ może być aktywowany aby automatycznie regulować trigger wdechowy, wydechowy lub obydwa.

P/V TOOL

P/V Tool jest narzędziem mechaniki wentylacji służącym do rejestrowania quasi – statycznej krzywej P/V (ciśnienie/objętość). P/V Tool rejestruje zarówno krzywą wdechową jak i krzywą wydechowa. Wspomniana krzywa, generowana przy bardzo niskim przepływie, może dostarczyć lekarzowi cennych i obiektywnych informacji dotyczących mechaniki wentylacji. Niniejsze informacje są przydatne do oceny klinicznej oraz optymalizacji ustawień respiratora – PEEP. Dzięki obrazowaniu i analizie krzywej P/V możliwe jest wyznaczenie punktów LIP i UIP, a efektem określenie optymalnego poziomu PEEP, ale przede wszystkim do przeprowadzenia w kontrolowanych warunkach procedury rekrutacji pęcherzyków płucnych.

Pomiar ciśnienia przezpłucnego

Monitorowanie synchronizacji pacjenta z respiratorem

Znaczące asynchronie pacjenta z respiratorem występują u ponad 25% wszystkich pacjentów wentylowanych mechanicznie1 i powodują zwiększoną pracą oddechową2, wydłużony czas wentylacji1 oraz wzrost śmiertelności3. Wdechowe wysiłki pacjenta mogą wystąpić podczas przepływu ujemnego i pozostać niezauważone przez konwencjonalne wyzwalacze, co powoduje opóźnione wyzwolenie oddechu, opóźnione cykle lub nieudane próby wdechowe.

Dlatego powstał Intellisync+. Technologia ta przejmuje rolę eksperta aby zidentyfikować wysiłek pacjenta, zastępując w ten sposób ręczne ustawienia triggera wdechowego i wydechowego. Ciągła synchronizacja oddechu pacjenta z respiratorem w czasie rzeczywistym Nowa technologia IntelliSync+ analizuje kształt krzywej co najmniej 100 razy na sekundę. Pozwala to niezwłocznie wykryć wysiłek pacjenta i zainicjować wdech i wydech w czasie rzeczywistym (Rys. 2). IntelliSync+ może być aktywowany aby automatycznie regulować trigger wdechowy, wydechowy lub obydwa.

Kapnografia wolumetryczna

Uzupełnia monitorowanie pacjenta

Dostarcza informacji o jednorodności lub  niejednorodności płuc

Używana w wielu sytuacjach klinicznych

Pomaga zoptymalizować wentylację pacjenta

Łatwa w stosowaniu

Adres: ks.Teofila Boguckiego 1a, 01-508 Warszawa

Telefon: 22 833 17 34

Mail: ekomark@ekomark.pl, serwis@ekomark.pl

Fax: 22 252 31 24

 

YouTube

LinkedIn

Facebook

Polityka prywatności

Polityka jakości